Vi skapar tillväxt!

Med anledning av coronaviruset har vi tagit fram en digital utbildning som vi kan genomföra på distans, såväl företagsförlagd utbildning som öppen utbildning med deltagare från flera företag. Ring oss eller sänd e-mail för mer information om detta.

RöstMedia AB arrangerar och förmedlar sedan 1995 kompetensutveckling, och strävar alltid efter att erbjuda det bästa utifrån kundens behov. Vi är en pålitlig samarbetspartner för dig som behöver hjälp med att ta fram en specifik utbildning efter just Era behov.

Vad RöstMedia arbetar med…

Vi anordnar industriell och offentlig utbildning – externt som internt

Vi förser våra kunder med de bästa föreläsarna som finns på marknaden

Vi har ett Nätverk Innovatörerna, för dig som söker erfarenhetsutbyte inom ständiga förbättringar

Hur RöstMedia arbetar…

Vi jobbar med STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Alla utbildningar/ aktiviteter inleds med en personlig kontakt via besök eller telefon

Kunden är alltid i fokus från start till mål

RöstMedias värderingar…

Vi tror på kontakten med den enskilda människan, och därigenom skapa ett långsiktigt förtroende

Vi är ett nytänkande företag, där kunden alltid står i centrum