NinniVi skapar tillväxt!

RöstMedia AB arrangerar och förmedlar kompetensutveckling till sina kunder, och strävar alltid efter att erbjuda det bästa utifrån kundens behov

 

 

Vad RöstMedia arbetar med…

Vi anordnar industriell och offentlig utbildning – externt som internt

Vi förser våra kunder med de bästa föreläsarna som finns på marknaden

Vi har ett Nätverk Innovatörerna, för dig som söker erfarenhetsutbyte inom ständiga förbättringar

Hur RöstMedia arbetar…

Vi jobbar med STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Alla utbildningar/ aktiviteter inleds med en personlig kontakt via besök eller telefon

Kunden är alltid i fokus från start till mål

 

RöstMedias värderingar…

Vi tror på kontakten med den enskilda människan, och därigenom skapa ett långsiktigt förtroende

Vi är ett nytänkande företag, där kunden alltid står i centrum